Vragen uit Hoe ik ging doen

In het boekje staan diverse vragen en opdrachten. Natuurlijk heb ik zelf nagedacht over antwoorden op deze vragen, maar deze staan niet in het boek vermeld. De meeste antwoorden zijn niet eenduidig, hierbij gaat het meer om het denkproces dan het juiste antwoord. Bij sommige vragen is het wel even zoeken in de Bijbel. Mocht je die antwoorden niet weten, kun je ze hieronder vinden. Als een en ander toch nog niet duidelijk is, wil je me het dan laten weten? Vul in dat geval een contactformulier in, dan neem ik contact met je op.

Mogelijke Bijbelteksten

 • Jesaja 43:1-7: bedenk dat God dit ook tegen jou persoonlijk heeft!
 • Johannes 3:16
 • Johannes 17: 23
 • 1 Johannes 4:11, 16, 20

1 Samuel 21, 22 en Psalm 52. David is op de vlucht. Voor zijn schoonvader Saul. Van een veilige woonplaats in het paleis als dakloze vluchteling binnen een paar uur… Vervolgens voel je je bedreigd waar je komt. Je liegt om te blijven leven en door die leugen komen mensen om het leven. Hij voelt zich schuldig en alhoewel hijzelf de moorden niet gepleegd heeft, kan ik me voorstellen dat David zich schuldig voelt. Als hij geen spullen uit de tempel met een leugen had meegenomen, was het gezin van Abimelech niet vermoord. Ik zou denk ik niet anders gehandeld hebben als David handelde. Waarom ook niet? Hij had Goliat verslagen, dus ‘recht’ op het zwaard..! Het is de vraag of hij had moeten liegen. Wat zou Abimelech hebben gedaan als hij gewoon de waarheid had verteld? Dan wist hij dat hij moest oppassen voor Saul..

Wat ik heel erg knap vind van David is dat hij zichzelf niet blijft veroordelen maar door Gods ogen naar zichzelf durft te kijken. Hij beschrijft zichzelf als een altijd groene olijfboom in het huis van God. Fantastisch! Ook al had hij geen huis, was hij een vluchteling en vogelvrij, hij ziet zichzelf als kostbaar en waardevol. Dat is het fundament van zijn leven. Niet zijn omstandigheden.

Hij had heel veel redenen kunnen noemen om niet te functioneren (barrières). Maar hij heeft er geen! Door zichzelf op de juiste manier te zien en daar naar te handelen werd hij een veilige schuilplaats voor heel veel mensen!

Lees Handelingen 17:16-34 Paulus begint met prediken in de synagoge (bij de Joden en Grieken die in God geloven) Vervolgens gaat hij naar het marktplein. Hij benadert de mensen uit Athene slim. Speelt in op dingen waar zij mee bezig waren. Hij ging in debat met hen. Hij wist hen te interesseren voor de dingen die hij te vertellen had. Hij wordt meegenomen naar de Areopagus. De plek waar de wijzen en leiders van de stad zaten. Er werd veel gefilosofeerd en gedebatteerd op die plek. Paulus spreekt op het niveau van deze mensen.

Hoe kwam zijn toespraak over? Sommigen dreven de spot met hem, anderen zijn geïnteresseerd, een paar sluiten zich aan. Zou hij tevreden of ontevreden zijn geweest? Ik denk dat hij wel een beetje gefrustreerd was. Er was zoveel afgoderij in die stad! En dan zo weinig mensen die wilden luisteren. Aan de andere kant wist hij dat het zaad gezaaid was en was hij denk ik ook instaat om het los te laten. Ik zou het moeilijk vinden om überhaupt zo’n gesprek te voeren met geleerden. Bovendien zou ik erg gefrustreerd zijn als mensen de spot zouden drijven met mijn verhaal. Ik denk dat Paulus dat ook moeilijk vond, maar hij wist wat zijn boodschap te weeg bracht. Hij zei het ook al in Corinthe dat het evangelie voor de wereld een dwaasheid is. Hier in Athene liep hij daar ook tegenaan.

Marcus 10:17-22 en 10:46-52 Een rijke man en de blinde Bartimeüs.

 • Wat vraagt de jongeling? Wat moet IK DOEN om het eeuwige leven te krijgen?
 • Wat roept Bartimeüs? ‘Help’
 • Wat is het verschil hiertussen? De jongeling wil zelf zorgen voor een oplossing, Bartimeus beseft dat hij hulpeloos is en tot niets in staat.
 • Welk antwoord geeft Jezus aan de jongeling? Hoe hij op eigen kracht in de hemel kan komen: niet dus….
 • Wat vraagt Jezus aan Bartimeüs? Hoe wil je dat IK je help?
 • Welk verschil in benadering zie je? Wil je zelf je boeltje in orde maken of laat je dit aan Jezus over? Het lastigste voor mensen om hun autonomie op te geven. ‘Zelf doen’ is een van de eerste zinnetjes die een peutertje zegt. Loslaten en Jezus laten doen is heel lastig….

Johannes 10:10b in verschillende vertalingen

 • NBG: Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed
 • NBV: Maar ik ben gekomen opdat zij het leven hebben in al zijn volheid
 • SV77: Ik ben gekomen opdat het leven hebben en overvloed hebben
 • Willibrord: Ik ben gekomen opdat zij het leven mogen bezitten en wel in overvloed.

Grootste verschil tussen de vertalingen is dat de één het leven dat Jezus geeft overvloed noemt, de ander geeft aan dat Jezus leven en overvloed geeft. Ik weet niet eens of het zo’n fundamenteel verschil is. De ene theoloog vergeestelijkt het geheel en zegt dat alle zegeningen geestelijk zijn. De ander zegt dat het juist ook materieel is. Grappige is dat er misschien niet eens zo’n onderscheid gemaakt hoeft te worden. Wat is rijk zijn? Wat is arm zijn? Welk tevreden en gelukkig mens zou zijn leven willen ruilen met een ander? Als je merkt dat God je leven vult, vervult met zijn goedheid, zijn genade, zijn liefde… dat is toch een geweldige volheid! Prachtige tekst om hier bij te lezen: Johannes 1:16 Uit zijn overvloed zijn wij allen met zijn goedheid overstelpt. Niet een beetje, maar bedolven!!

 • Ken je teksten of gebeurtenissen uit de Bijbel waarin staat dat God geniet?

Bij de schepping begint het al dat God naar zijn Schepping kijkt en zegt dat het goed was. Ik denk dat Hij op dat moment van zijn Schepping genoot. Ook op de zevende dag, toen Hij uitrustte. Als Hij ’s avonds in de avondkoelte door zijn Schepping liep….

Momenten dat het goed was met zijn volk: toen Hij de tabernakel vulde met zijn heerlijkheid, toen de tempel in gebruik genomen werd.

Mensen komen tot geloof in Jezus Christus door met anderen op te trekken. Zij groeien in hun geloof zodat ze in staat zijn om anderen over Jezus te vertellen. Hiermee wordt de cirkel gesloten en kan het proces weer opnieuw beginnen. Dit zie je ook in het leven van Barnabas en Paulus.

BarnabasPaulus
1. Nadat de eerste mensen tot geloof zijn gekomen komt Barnabas tot geloof.1. Spectaculaire ontmoeting met Jezus, handoplegging van Ananias.
2. Hij is stabiel, diepgelovig en vervuld met de Geest, wordt gezonden en gaat.2. Hij begint te evangeliseren en wordt onder de hoede van Barnabas genomen.
3 Hij ziet dat er veel werk is en gaat hulp halen.3 Hij wordt door Barnabas gehaald en blijft een jaar de gelovigen helpen.
4 Er komen veel mensen tot geloof4 Er ontstaat een groep stabiele gelovigen
4 Hij wordt vertrouwd hij neemt anderen mee.4 Er ontstaan meerdere gemeenten
4 Hij wordt uitgezonden om verder te trekken, mensen zijn onder de indruk, komen tot geloof.4 Hij is vervuld met de Geest, weet wat hij moet doen, hij spreekt, handelt en mensen komen tot geloof.

1 Thessalonicenzen 1:5-8 Hier zie je het proces van geloven groeien en gaan terugkomen. De mensen zijn overtuigd door woorden en door de kracht van de Geest (geloven). Zij hebben Paulus nagevolgd (groeien), ze zijn tot voorbeeld voor alle gelovigen geworden (gaan) en daardoor verspreidde het geloof zich. Niet alleen in Macedonië en Achaje, maar ook daar buiten (geloven).