De vrouw van Noach

Niets over haar bekend?

Als je op een begraafplaats loopt zie je bordjes met daarop namen van mensen. Zonder dat je ze kent, kun je toch veel over hen te weten te komen. Gewoon door de tekst te lezen, te kijken naar de steen: vrouw van, moeder van, tante, oom, geliefd, gelovig, ziek, leeftijd, beroep. Is het een mooi onderhouden graf of verwaarloosd? Misschien is het wel een familiegraf waardoor je weet dat er geld in de familie was om zo’n plek te kopen.

Als je nadenkt over de vrouw van Noach is je eerste reactie misschien wel dat je niets van haar weet. Niet eens haar naam! Maar als je er iets langer over nadenkt, ontdek je dat je meer weet dan je op het eerste gezicht denkt!

Wat weten we wel van haar? Welke keuzes zal zij gemaakt moeten hebben, gezien de gevolgen van haar leven? We weten iets over de tijd waarin zij leefde. We weten dat God ingreep toen zij leefde en dat ze een man had en drie zonen die getrouwd waren.

Tijd waarin de vrouw van Noach leefde

Genesis hoofdstuk 5 verzen 24-32 en Genesis hoofdstuk 6 verzen 1-4

Er staat beschreven dat de giganten op aarde leefden. Er is veel geschreven over dit fenomeen, maar er wordt over het algemeen gedacht dat de gevallen engelen, demonen, zonen Gods, gemeenschap hebben gehad met vrouwen. En daaruit zijn deze wezens ontstaan. Half engel half mens? Mensen met bijzondere krachten? Reuzen? Is dit de basis voor de mythologieën? De befaamde helden uit het verleden…

Als je doorleest, zie je wat de impact was van deze gebeurtenis. Mensen hadden God niet meer nodig; ze voelden zichzelf God. En ze hadden eigenschappen die niet gewoon waren voor een mens.

Hoe hebben deze giganten de boel onder controle gehouden? Welke positie kregen ze? De term wordt nog een keertje genoemd in het Oude Testament. Bij de reuzen in het land Kanaän. Ze joegen angst aan en de reactie van het volk Israel was dat ze daar nooit tegenop konden!

Hoe is je focus? Hoe is je hart? Waar ben je op gericht? Ben je gericht op de grootheid van God of kijk je naar hoe klein en beperkt jijzelf bent?

God gaat ingrijpen terwijl de vrouw van Noach leeft

Genesis hoofdstuk 6 verzen 5-7

God is gekwetst. God, zo onmetelijk en onbegrijpelijk groot, en dan toch ook zo vol liefde en zo kwetsbaar. Hij stelt zich kwetsbaar op: Hij kan afgewezen worden. Hij laat zich afwijzen en blijft vol liefde. ‘Love like you have never been hurt.’ Voor de mens zonder Gods kracht onmogelijk, maar met Gods liefde in ons, is het haalbaar. Als je ervoor kiest kun je liefhebben ook al ben je gekwetst en verwond.

Het was voorspeld dat er iets zou gaan gebeuren. Mensen wisten ook ongeveer wanneer. Besef je dat Adam de geboortes heeft meegemaakt van Seth tot en met Lamech? Alleen de geboorte van Noach niet. Iedereen kon dus het verhaal van de eerste tijden uit eerste hand krijgen!

De heilsgeschiedenis in een notendop! De eerste tien generaties van de mensheid met de betekenis erbij. Enerzijds de belofte dat de Messias (Jezus) zal gaan komen. De belofte dat God zegt dat alles goed komt uiteindelijk. De belofte die God al vertelde aan Adam en Eva.

Anderzijds een verwijzing dat er iets staat te gebeuren op het moment dat Methuselah dood zal gaan. Wat staat te gebeuren? Wat gaat er gebeuren als hij dood zou gaan? Wat zou zijn dood brengen? Als je er oog voor hebt kun je het zien. Henoch noemde zijn kind: ‘Wanneer hij sterft zal het gezonden worden.’

Wie zal het hebben gezien? Wie zal het hebben begrepen? Wie zal in die verwachting hebben geleefd?

Er is daar een man. Een gewone, doodgewone man, en hij is een boot aan het bouwen. En hij roept dat er een einde aan de wereld zal komen…. Geloof je hem? Zijn opa leeft nog, maar als die sterft gebeurt er iets…

Wat is je beeld van God? God is goed, liefde, betrokken, geeft hoop, geeft heil, wacht geduldig. God wacht zo lang mogelijk want Methuselah werd de oudste man ooit!

Maar dan gebeurt het toch. Het begint te regenen…

Noach is haar man

Genesis hoofdstuk 6 verzen 8 tot 18 en Genesis hoofdstuk 7 verzen 1 tot 6

Zij is getrouwd met Noach. Er wordt van hem geschreven dat hij Genade vond in de ogen van de Heer. Met zo’n man wil je wel getrouwd zijn toch? Noach was rechtschapen staat er in de Nederlandse vertaling. In het Engels staat er sound, just, rigtheous. Wij vertalen dit met rechtvaardig, in nauwe verbondenheid met God, rechtschapen. Het is dezelfde term die gebruikt wordt bij de offers die later gebracht moeten worden. De dieren moesten ‘complete, whole, entire, sound, just’ zijn. Heel, zonder gebrek.

Heel, volmaakt, compleet, een staat waarin je acceptabel bent voor God, zoals je behoort te zijn. Zoals je bedoeld bent, zoals je geschapen bent. Rechtschapen. Dit gaat dus nog verder dan dat hij in een relatie, verbondenheid met God leefde.

Als God naar Noach keek zag hij een compleet mens, die in verbondenheid met Hem leefde, naar hem wilde luisteren dwars door alles heen!

Dat was de man waar zij mee getrouwd was. Dat zegt ook iets over haarzelf. Een man die zo met God leeft, kiest een vrouw die dezelfde geest ademt… toch? Geen kijvend wijf die alles bekritiseert en er dwars tegenin gaat.

Op een dag komt haar man thuis (van zijn werk?) en hij vertelt dat hij een boot moet gaan bouwen. Een mega boot. Midden op het land en dat op een dag er heel veel water zal komen. Midden op het land. Had het toen al geregend of was de aarde nog steeds door dauw bevrucht? De meningen zijn hierover verdeeld. Konden mensen daardoor zo oud worden? Door de atmosferische omstandigheid? Als het nooit had geregend zal het nog onwaarschijnlijker hebben geklonken. Wij leven in Almere onder zeeniveau. Een beetje boot op het land kan je nog een veilig gevoel geven. Maar voor hen? Midden op het land? Hadden ze de zee ooit gezien?

En dan gaat hij gedurende honderd jaar bouwen. Is hij gestopt met werken? Hoe kwamen ze dan aan inkomsten? Deed hij het in zijn vrije tijd? Zagen ze elkaar dan nog wel? Hielp ze mee? Hoe was het voor haar om in het dorp boodschappen te gaan doen en lacherige mensen te spreken die vroegen hoe het ging met het bootje van Noach. Niet even, maar honderd jaar lang? Werd de verwachting groter of nam de twijfel toe? Hebben ze er vaak samen doorheen gezeten? Hoe goed kenden ze God? Ze hadden geen bijbel, geen Heilige Geest inwonend! Wel halfgoden of demonische mensen om zich heen.

Hoe was haar houding?

Noach heeft honderd jaar gepreekt en niemand luisterde. Hoe vaak is hij mismoedig geweest? Hoe is het voor een vrouw om naast een man te staan die alle aandacht naar zich toe zuigt? Die de sterke preker is, die een extreme boodschap heeft die mensen niet willen horen? Wat is haar houding geweest?

Een totaal onzichtbare vrouw voor ons. Een van de acht mensen die gered werd. Haar totale gezin ging in de boot. Ook de vrouwen van de jongens.

Als er verdeeldheid in huize Noach was geweest, was er dan zo’n eensgezindheid om in de boot te gaan geweest? Als zij zich tegen hem had afgezet, hem belachelijk had gemaakt, hem had afgewezen, had hij het dan honderd jaar volgehouden en was ze dan alsnog in de boot gestapt?

Ze moét mee hebben gedaan, dat kan haast niet anders. En mede daardoor kon het plan worden uitgevoerd, kon Noach het volhouden. Ze was ook moeder van drie zonen, dat was een groot aanzien in die cultuur en die tijd. Dat had ze goed gedaan. Daarmee kon ze met opgeheven hoofd rondlopen.

Zij heeft zelf een keuze gehad, waar ze haar hart mee vulde. Die keuze heb jij ook…

Wat zou jij hebben gedaan?

Had God andere plannen?

Genesis hoofdstuk 8 verzen 15 tot 22 en Genesis hoofdstuk 9 verzen 1 en 2

Je kunt lezen dat ze de ark in moesten. Noach, zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van de zonen. In die volgorde staat het er. Als ze de ark uít gaan, zegt God dat Noach naar buiten mag: ‘Ga de ark uit, samen met je vrouw, je zonen en de vrouwen van je zonen.’ Andere volgorde. Als team naar buiten. Man naast vrouw. Vrouw naast man.

Wat doet Noach? Hij gaat naar buiten. Met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van de zonen. In deze volgorde komt hij naar buiten. De mannen eerst, de vrouwen volgen. God zegent vervolgens Noach en zijn zonen. En Hij spreekt uit dat de schepping ontzag en angst zal voelen voor hen. Dat zij in hun macht is. De tekst líjkt hetzelfde als de woorden die God daarvoor tegen Adam en Eva heeft gesproken. Maar toch een groot verschil. Daar was sprake van dienen in plaats van heersen! Geen angst maar liefde!

Noach’s naam betekent rust, troost. God wilde opnieuw beginnen. Ik geloof dat hij man en vrouw naast elkaar de aarde op wilde sturen om te dienen, liefde te verspreiden, tot zegen te zijn.

Wat was Gods bedoeling? Was er iets fundamenteels anders gegaan als Noach geluisterd had naar de woorden die God sprak en met zijn vrouw naar buiten was gestapt? Als zij samen de zegen hadden ontvangen? Heeft de keuze van Noach een verschil gemaakt in hoe mannen en vrouwen met elkaar en met de schepping om zijn gegaan door de eeuwen heen?


Een goede vraag om eens rustig over na te denken.

De keuze van de vrouw van Noach om hem terzijde te staan, met hem mee te gaan de ark in, hem te volgen en te steunen is cruciaal geweest. De gevolgen van niet goed luisteren ook.

Hoe is jouw hart? Hoe luister jij?


 

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *