Preken

Doen wat je niet durft

Het verhaal van Saul

1 Samuel 9 en 10

Dit verhaal gaat over iemand die ging doen wat hij niet durfde. Over een persoon die naar voren werd gehaald, omdat hij zich had verstopt…

 

Ooit werd het land Israel bestuurd door Samuel. Hij was de laatste rechter en was heel erg oud geworden. Hij had zijn twee zonen aangesteld om rechters te worden, maar dat beviel het volk niet goed. Zij waren corrupt en niet gericht op God. Terecht zag het volk het niet zitten om door hen geleid te worden. Ze vertelden Samuel dat ze net als de andere volken wilden zijn en een koning wilden hebben.

 

Een koning! Maar Gód is hun koning. Samuel reageert boos en teleurgesteld. ‘Maak je niet druk’, zegt God zegt tegen hem: ‘Het volk wijst jou niet af, maar mij. Vertel hen dat een koning veel kost. Namelijk geld voor belasting, zonen voor een leger en dochters voor het huishouden. Willen ze dat wel?’ Maar dit maakt het volk niet uit. Ze willen per se een koning.

 

In Benjamin woont Saul. Een lange, goedgebouwde jongeman die met kop en schouders boven iedereen uitsteekt. Hij wordt door zijn vader eropuit gestuurd om kwijtgeraakte ezelinnen te gaan zoeken. Ze zoeken en vragen overal rond, maar vinden de dieren niet. Saul wil het opgeven en naar huis gaan, maar zijn knecht dringt aan om door te gaan, naar de Godsman. Deze man weet raad volgens de knecht, en zal hen de goede weg wijzen.


Wordt in het Oude Testament een knecht zonder naam genoemd? Dan is er sprake van een beeld van de Heilige Geest. (Denk maar aan het verhaal van Abraham, hij stuurt zijn knecht eropuit om een vrouw te zoeken voor zijn zoon. Zie je het beeld van God de Vader, de Geest, de Zoon en de Bruid?)

Saul wil opgeven, maar hij wordt aangespoord om naar de Godsman te gaan. De Geest spoort aan en brengt ons bij God.


Een dag daarvoor had God tot Samuel gesproken en tegen hem gezegd dat Saul zou komen. ‘Er komt iemand die je moet zalven tot koning. Hij zal het volk bevrijden uit de greep van de Filistijnen.’ Die dag moet Samuel bij een offerfeest aanwezig zijn. Precies als Samuel de poort uitloopt wil Saul de stad inlopen. Ze treffen elkaar.


De stadspoort is de plek waar de beslissingen genomen werden, plaats waar de oudsten zaten. Daar werden zaken gedaan. (Denk maar aan het verhaal Boaz, hij zat in de poort, en aan de man van de vrouw uit Spreuken 31). Precies op deze plek neemt Saul een beslissing.


Samuel vertelt Saul dat de ezelinnen terecht zijn en nodigt Saul uit om mee te gaan. ‘Want dan zal ik je vertellen wat er in je schuilt. Israel zit op jou te wachten.’

 

Saul kon naar huis gaan, zijn opdracht was vervuld. Maar hij kiest ervoor om met Samuel mee te gaan. Is hij benieuwd wat Samuel bedoelt met de woorden ‘dan zal ik je vertellen wat er in je schuilt’? Hij reageert nogal sceptisch op de woorden dat Israel op hem wacht. ‘Mijn stam is de kleinste, mijn familie is de kleinste, wie ben ik..?’

Bemoedigingen voor Saul

Ze vieren samen feest en in de avond hebben ze een vertrouwelijk gesprek op het dak van het huis van Samuel. Vertelt Samuel daar wat hij in Saul ziet? Welke verborgen talenten, mogelijkheden, karaktereigenschappen? Is Saul bemoedigd? Aangespoord en aangevuurd? De wijze oude man brengt een hele avond met hem door. Dé Godsman, dé ziener! Wat een bijzondere tijd zal dat zijn geweest voor hem. Samuel vertelt Saul nog niet wat God met hem voorheeft, maar is een hele avond beschikbaar voor deze jongeman.

De volgende ochtend vroeg gaat Saul op pad en voor hij weggaat neemt Samuel hem apart, de knecht wordt vooruit gestuurd. Samuel zalft Saul tot koning.

Saul wordt richting Gilgal gestuurd. Daar moet hij een week op Samuel wachten en onderweg zal hij een bijzondere ontmoeting krijgen. Hij zal bij de taboreik (symbool van macht en kracht) een geit, brood en wijn krijgen.


Buiten dat ze gewoon eten en drinken nodig hebben voor onderweg, heeft dit ook een symbolische betekenis. De geit staat natuurlijk voor een offer voor de zonde, brood en wijn is een verwijzing naar het werk van de Heer Jezus. Bekering, rechtvaardiging, zoonschap. Je wordt niet met lege handen op pad gestuurd, maar er is voorzien in alles wat je nodig hebt!


Dan ontmoet Saul profeten met muziek bij Gibea Elohim. De plaats Gibea was de geboorteplaats van Saul, een stad van Benjamin. Elohim is de eerste naam van God die voor komt in de Bijbel: Sterkte, macht. Dáár wordt Saul gegrepen door God, door de Geest van de Heer, en hij wordt een ander mens. ‘Daarna kun je doen wat je hart je ingeeft, want God staat je bij!’ zegt Samuel nog. Saul ontvangt écht alles wat hij nodig heeft!


Hij ontvangt de Geest van God. Dat is in het Oude Testament anders dan na de uitstorting bij Pinksteren. Hier is het nog uitwendig, tijdelijk, maar toch levensveranderend.

En zo krijg jij ook alles: door het verzoeningswerk van de Heer ontvang je vergeving van zonde, bescherming door Zijn bloed, rechtvaardiging, heiliging, de heilige Geest. Daarna kun je doen wat je hart je ingeeft, want God staat je bij! Je bent dan een veranderd mens! Je kunt gaan doen wat je niet durfde, niet meer uit eigen kracht, maar in de kracht van Jezus, geleid door zijn Geest.


Het gebeurt precies zoals Samuel voorspeld heeft.

Daarna komt Saul in Gilgal aan en komt zijn oom tegen, maar hij vertelt niets. Hij schept niet op, hij zegt helemaal niets. Vindt hij het spannend? Durft hij niet of wil hij gewoon wachten? Hij luistert goed naar Samuel. Hij had gezegd: ‘Ga naar Gilgal, doe niets, wacht zeven dagen op mij.’

Saul wordt tevoorschijn geroepen

Samuel roept het volk bij elkaar en vertelt hen dat ze een koning krijgen. Hij wrijft nog even zachtjes onder hun neus dat ze God hebben verworpen. De God die hen altijd uit alle ellende heeft gered. ‘Maar goed, als jullie dan perse willen…’

 

Het lot wordt geworpen en de stam Benjamin wordt aangewezen, dan de familie van Matri en zo gaat het door tot het lot Saul aanwijst. Maar waar is hij? Ze hebben zich zeker vergist. Nog een keer wordt het lot geworpen. En wéér komen ze bij Saul uit.

Ze vragen aan God: ‘Waar is hij dan?’

 

Het blijkt dat Saul zich heeft verstopt! Waarom?

Hij was al gezalfd, hij had Gods Geest ontvangen, hij werd aangewezen door God! En toch durft hij niet. Hij moet tevoorschijn gehaald worden.

 

‘Hij houdt zich schuil tussen de bagage’, is het antwoord. Ze rennen ernaar toe en halen hem tevoorschijn.

Hij steekt met zijn hoofd boven hen uit en ze zijn dol enthousiast. Ook Samuel is trots: ‘Kijk eens wat een bijzondere man God heeft uitgezocht voor jullie! In heel Israel is er niemand als hij!’

 

Ondanks zijn angst en onzekerheid, ziet God wat er in hem schuilt, bevestigt hem en laat hem opstaan.

‘Leve de koning!’ roept iedereen. En dan?

Dan gaat iedereen weer naar huis.

 

Saul krijgt een leger met mannen mee die daartoe door God bewogen zijn. De bevestiging van God en de steun van aantal mensen doet Saul blijkbaar goed, want als hij wordt afgewezen door mensen die er lacherig over doen, haalt hij zijn schouders op en negeert het. Hij luistert niet naar hen.


Bovenstaande verhaal gaat over een stukje uit het leven Saul. Wat spreekt jou aan? Wat kun je hiervan leren?

Bemoedigingen voor jou

Een aantal gebeurtenissen die hierboven beschreven zijn, kun je op je eigen leven toepassen:

 

Als je Jezus kent en je bent gedoopt, heb je de Heilige Geest die je aanspoort om, als je het niet meer ziet zitten, als je op wil geven, naar mensen te gaan die dicht bij God leven en hen om raad te vragen. Hij wil je altijd bij het hart van God brengen en laten horen wat Hij zegt.

 

God zal je vertellen wat er in jou schuilt. Sta je open om dit te horen?

 

Als je op pad wordt gestuurd, word je daar volledig voor klaargemaakt. Door je bekering, je doop, het ontvangen van de heilige Geest.  En door alles wie jij bent in Christus: je bent geliefd, gereinigd, vervuld, gerechtvaardigd. Er is geen aanklacht meer, Christus is inwonend en je hebt de Geest die je leidt!

Dit is geen cliché maar werkelijkheid. Gaaf!

 

Je mag wachten op Gods tijd, niet in eigen wijsheid handelen of optreden, maar de stap zetten als Hij roept.

 

En áls Hij je dan aanwijst en je verstopt je achter je bagage, omdat je zoveel hebt meegemaakt in je leven dat je denkt niet meer geschikt te zijn, dat het te zwaar is, dan roept Hij anderen om je tevoorschijn te halen.

 

Dan mag je staan en gaan in zijn kracht!

Hoe ga jij doen wat je niet durft?

  • Weet je wat er in jou schuilt?
  • Weet je dat God jou bekwaam heeft gemaakt?
  • Weet je waar God je toe roept?
  • Durf je achter je bagage vandaan te stappen?
  • Mensen zullen het zien en herkennen en met je mee gaan en mensen zullen je uitlachen het stom vinden. Naar wie luister je dan?

Meer vragen om over na te denken

  • Hoe kun jij een Samuel in het leven van anderen zijn?
  • Zie jij mensen om je heen waar je aan zou willen vertellen wat in hen schuilt?
  • Zou je hen apart willen nemen om hen het hart van God te laten zien? Te bevestigen, te bemoedigen? Aan te sporen?
  • En als je ziet dat God iemand roept en die persoon verschuilt zich, ren je dan tegemoet om te helpen tevoorschijn te halen?

 

Wil je lezen hoe ik ging doen wat ik niet durfde? Bestel dan hier het boekje ‘Hoe ik ging doen wat ik niet durfde’, wat dit proces beschrijft. Klik hier voor meer informatie over het boekje.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *